En översiktsbild över vänthallen på Stockholms central
Synskadades Riksförbund är emot att Trafikverket tar bort de ordinarie utropen på landets samtliga stationer den 15 november.

Högtalarutropen på stationerna tystnar

Den 15 november tystnar tågutropen på landets samtliga järnvägsstationer. Endast utrop om ändringar eller trafikstörningar kommer att höras i högtalarna på stationerna. Synskadades Riksförbund vill att utropen behålls.

– Vi vill ha samma information som seende. Innan det finns ett bättre system för synskadade vill vi att utropen behålls, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson.

Den 10 och den 11 november hade Synskadade Riksförbund möte med Trafikverket där förbundet uppmanade myndigheten att backa beslutet tills tillgängligheten för synskadade är säkrad.

Synskadades Riksförbund är emot att Trafikverket tar bort de ordinarie utropen på landets samtliga stationer. Från och med den 15 november kommer tågutropen att höras endast vid ändringar och trafikstörningar i tågtrafiken.

Orsaken till att de ordinarie tågutropen tystnar är enligt Trafikverket att enhetligheten ska bli bättre. Resenärerna ska kunna lita på den information som går ut i högtalarna.

– Vi är kritiska till att utropen tas bort utan att vi har haft en dialog om det i Trafikverkets tillgänglighetsråd, säger Niklas Mattsson.

Innan Trafikverket tystar högtalarutropen vill Synskadades Riksförbund att ett tillgängligt system för synskadade finns på plats.

En app för synskadade håller på att tas fram i samarbete med Synskadades Riksförbund. Den beräknas vara klar efter nyåret.

 – Vi vill att Trafikverket backar beslutet tills vi har tillgängliga utrop på stationerna och appen är klar.

Synskadades oro för Trafikverkets beslut har i veckan ett stort genomslag i medierna landet runt. Många synskadade vittnar om vad tågutropen betyder.

Tågutropen vid ordinarie trafik är sedan flera år tillbaka borta på de flesta av landets järnvägsstationer. De resterande 86 stationerna med utrop tystnar den 15 november.

På många stationer finns så kallade pratorer med talad information om tågtrafiken. De kan vara svåra att hitta för synskadade resenärer.