Niklas Mattsson har ljusgrått vågigt hår och rutig skjorta. Runt halsen hänger ett kors i en guldkedja.
Den 18 juni valde SRF-kongressen Niklas Mattsson till ny förbundsordförande.

Just nu på kongressen

Den 17 - 20 juni har Synskadades Riksförbund digital kongress. De runt 85 kongressombuden är uppkopplade på många håll i landet.

Söndag den 20 juni

13:05 Förbundsordföranden avslutar kongressen

– Synskadade i Sverige ska vara innanför inte utanför. Tack för det otroligt stora förtroendet ni har givit mig, sa den nye förbundsordföranden Niklas Mattsson när han avslutade kongressen.   

12:54 Låt synskadade vara med i matchen

Ett utttalande till Radiosporten antogs i kongressens sista skälvande stund. Radiosporten i Sveriges Radio har utan dialog beslutat att avveckla sitt stöd till webbsända fotbolls- och ishockeymatcher runt om i landet. Det innebär en allvarlig försämring av synskadades möjligheter att ta del av idrott, både via webbradion och på plats.
Länk till uttalandet Låt synskadade vara med i matchen. 

12:50 Beslut om extra kongress 4 september

Många ärenden hann inte kongressen med. Därför beslutade kongressen att förbundsstyrelsen ska inkalla till en extra kongress lördagen den 4 september 2021.

12:47 Val av valberedning

Håkan Thomsson, sammankallande, Per Arne Andersson, Karin Hjalmarson, Jenny-Ann Karlsson, Kevin Kjelldahl, Kicki Lundmark och Laoko Sardar är den nya valberedningen. 

12:00 Motion 94 - 96 om medlemsavgifter

Kongress beslutade, mot förbundsstyrelsens vilja, att en rabatt skulle införas för nya medlemmar. En gång i livet kan en ny medlem ansluta sig mellan oktober och december, betala sin medlemsavgift och har därmed också betalat för följande år. Alltså kan en årsavgift enligt ovan inkludera max 15 månader.  

10:30 Motion 44 Inför vegansk norm i SRF

En intensiv debatt pågick om frågan vegansk mat som norm. I motionen föreslogs att den normala maten på alla SRF-aktiviteter skulle vara vegetarisk av typen vegansk. Den som ville äta annat måste anmäla det i förväg. Motionen avslogs på förslag från förbundsstyrelsen. 

10:10 Val av verksamhetsrevisorer

Margareta Häll Assarsson, sammankallande, Rönninge, omval
Monica Svedesjö, Skellefteå, nyval
Per Karlsson, Väjern, omval
Steve Sjögren, Kalmar, nyval

09:27 Öppet brev: Om fler får del går mindre fel

Kongressen antar ett öppet brev med en inbjudan till digitalseringsminister Anders Ygeman(S).
Ur SRF:s inbjudan till Anders Ygeman:
"Den snabba digitaliseringen riskerar att leda till ökade klyftor och exkludering. Som digitaliseringsminister har du Anders Ygeman ett stort ansvar för att motverka detta."
Länk till det öppna brevet Om fler får del går mindre fel.

Lördagen den 19 juni

Ny förbundsstyrelse vald

Under lördagens sista kongresspass presenterades övriga tio ledamöter i den nyvalda förbundsstyrelsen som har följande utseende. 

Förbundsordförande: Niklas Mattsson, Fjärås
Första vice förbundsordförande: Tiina Nummi Södergren, Huddinge, nyval
Andra vice förbundsordförande: Alireza Ghanbar Alipour, Västra Frölunda, nyval

Ledamöter:
Linus Forsberg, Uppsala, nyval
Per Karlström, Sollentuna, omval
Sam Motazedi, Hägersten, nyval
Jenny Näslund, Umeå, omval
Maria Sjötång, Västervik, omval
Anita Svenningsson, Jönköping, omval
Maria Thorstensson, Färlöv, omval
Leif Westerlind, Ulricehamn, nyval
Annika Östling, Sundborn, omval
Dan Andersson, Kristinehamn, nyval  

17:45 Stipendiet för Eva Björks minne

Kerstin Fellenius tog emot priset till Eva Björks minne. 

Kerstin Fellenius tilldelas Eva Björks minne för punktskriftens utveckling för hennes betydelsefulla arbete med att lära generationer av synskadade barn punktskrift och för hennes insatser som forskare kring synskadades läsning.
På söndagsmorgonen var Kerstin Fellenius med på Teams och tackade för utmärkelsen. 
– Eva Björk och jag slogs alltid för att barn skulle få möta punktskrift tidigt, sa Kerstin Fellenius.

Länk till stipendiet till Eva Björks minne.

17:30 Motion 88 Stärk ställningen för SRF:s medier

Kongressen beslutade att ändra principerna för ansvarig utgivare. Perspektiv, I Selen och Radio SRF kommer i fortsättningen att ha en ansvarig utgivare som inte är förbundets ordförande. Beslutet var inte det som förbundsstyrelsen föreslagit.    

17:05 Motion 81 Varför pensionera friska och arbetsvilliga ledarhundar bara för de fyllt 11 år?

Kongressen beslutade mot förbundsstyrelsens förslag att ledarhundar inte alltid ska gå i pension vid 11 års ålder. Det som har gällt de senaste åren är att ledarhundarna tas ur tjänst senast när de är 11 år. Dessutom kommer frågan att utredas en gång till av förbundsstyrelsen. 

!6:40 Motion 51 Ge oss tillbaka invandrarkommittén

En annan längre debatt handlade om SRF åter skulle skapa en invandrarkommité. Förbundsstyrelsen menar att man stödjer branschföreningar och avsåg inte att återupprätta en invandrarkommité. Kongressen gick med stor majoritet på styrelsens förslag.   

14: 55 Motion 62 Begränsa kontakterna med Sverigedemokraterna

En lång diskussion utspelade sig om SRF:s relationer till Sverigedemokraterna. En motion hade föreslagit att SRF inte skulle ta kontakt med SD. Däremot föreslogs att SRF skulle svara på frågor och delta i möten och aktiviteter ihop med SD. Förbundsstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås vilket också blev kongressens beslut. 

13:45 Motion 56 Punktmarkera MTM

Efter omröstning beslutade kongressen att ett förslag om att ställa sig bakom en namninsamling om MTM:s kvalité på tillgänglig litteratur överlämnades till beredningsutskottet. 
Det här var det första beslutet idag som inte förbundsstyrelsen vann. Dagen efter föreslog beredningsutskottet att motionererna skulle skriva till den nya förbundsstyrelsen om att SRF ska ställa sig bakom namninsamlingen.

   

Alireza G Alipour nyvald andre vice ordförande i Synskadades Riksförbund.

11:00

Valet av andre vice ordförande har genomförts. Alireza G Alipour har utsetts till andre vice ordförande. Han vann med sex rösters övervikt över Maria Thorstensson.
I sitt tacktal till kongressen pekade Alireza G Alipour på att diskussionen ska vara livlig. Men efter beslut ska vi lojalt arbeta för SRF. 

 

SRF:s första vice ordförande Tiina Nummi Södergren. Foto: Ciro Sammarco

Lördag 10:45

Valet av första vice ordförande blev betydligt mer dramatiskt än gårdagens ordförandeval. Från början fanns fem kandidater till vice ordförandeposten.
Vid en första omröstning sorterades fram valberedningens förslag, Tiina Nummi Södergren och Maria Thorstensson. Vid den andra voteringen segrade Tiina Nummi Södergren med tre röster. Beroende på tekniska problem tvingades två av rösterna tas in via telefon. 
Tiina Nummi Södergren var SRF:s förbundsordförande under två kongressperioder  och förbundets första kvinnliga ordförande.

10:00 Öppet brev till statsministern

Är välfärden till för alla i Sverige? Det är inledningen till det öppna brev som kongressen beslutade att sända till statsminister Stefan Löfven.
Länk till det öppna brevet.  

Fredagen den 18 juni

16:00

–  Jag är otroligt stolt. Det här är Sveriges finaste uppdrag för en synskadad. Vi måste bli fler medlemmar för det finns många fler synskadade som behöver oss, säger Synskadades Riksförbunds nyvalde förbundsordförande Niklas Mattsson.
Niklas Mattsson vann omröstningen med 45 röster mot Victoria Öjefors Quinns 40 röster. I en förberedande omröstning fick Alireza G Alipour färre röster.  

15:05

I stadgarna för branschföreningarna infördes skrivningar om att förbundsstyrelsen i SRF kan gå in och titta på allt material i branschföreningen om förbundsstyrelsen tycker det finns anledning.

14:30

En lång diskussion handlade om att styrelseledamöter i lokalföreningarna skulle kunna ha rösträtt på årsmöten. Enligt förbundsstyrelsen är det orimligt att ledamöterna kan rösta på sig själv i såfall. Enligt motionären Leif Westerlind är det vanligt i andra föreningar. Kongressbeslutet blev till slut att styrelseledamöter kan rösta på sig själva i lokalföreningarna. 

10:20

Motion 14 Minska inte på demokrati och öppenhet!
Efter en intensiv debatt förlorade förbundsstyrelsen för första gången en omröstning på kongressen.
Stadgarnas formulering om vem som får kalla in till en extrakongress är oförändrade. Förbundsstyrelsen hade föreslagit att enbart förbundsstyrelsen och organisationsrådet skulle ha rätten att inkalla en extrakongress.
Nu kvarstår samma rätt också för verksamhetsrevisorer och auktoriserade revisorer. Kontentan blev att stadgarna inte ändrades på den här punkten. 

09:30

En diskussion kom upp om motion 7 gällande begränsningar av den tid som styrelseledamöter, förste och andra vice ordförande får sitta i förbundsstyrelsen. Kongressen avvisade några ändringar i frågan. Alltså är enbart ordförandeuppdraget begränsat till tre mandatperioder.

09:00 Uttlandet SOS - dags att rädda LSS

Kongressens andra uttalande antogs. Det är ställt till socialminister Lena Hallengren (S). Till en början levde lagen också upp till förväntningarna om ökad delaktighet och ett värdigt liv. Men syftet med LSS glömdes bort. Bit för bit har lagstiftningen urholkats. 
Länk till uttlandet SOS - dags att rädda LSS.

08:00

Niklas Mattsson, Victoria Öjefors Quinn och Alireza G Alipour konkurrerar om att bli SRF:s nya ordförande.

Snart kör fredagens förhandlingar igång. Det största som händer idag är valet av ny förbundsordförande. Tre ordförandekandidater konkurrerar om uppdraget att leda Synskadades Riksförbund de närmaste åren.
Valberedningens förslag är Victoria Öjefors Quinn, Gotland. Utmanarna är den nuvarande viceordföranden tillika ordföranden i Synskadades Riksförbund Halland Niklas Mattsson och förbundsstyrelseledamoten Alireza G Alipour som är ordförande i Synskadades Riksförbund Göteborg.
Valproceduren som startar cirka 15:15 går att följa live i Radio SRF. 
Länk till webbradion.

Torsdagen den 17 juni

17:00 Från stadgedebatten

Kongressen beslutade att i fortsättningen kommer SRF att sträva efter jämställdhet mellan könen. Istället för att som tidigare arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Så kommer det att stå i de nya stadgarna.

Frågan om familjemedlemskap diskuterades. Ett förslag om att avskaffa familjemedlemskapet vann visserligen majoriteten av rösterna. Men för att stadgar ska ändras krävs en större majoritet. Så beslutet innebär ingen förändring.

Jenny-Ann Karlsson och Monica Ericsson kongressombud i SRF Östergötland.   

 

15:15 Uttalande om arbetslinjen antas

Kongressen har antagit uttalandet Efterlyses: En arbetslinje för de som behöver den mest. Uttalandet riktar sig till riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Ur det öppna brevet:

Vi utmanar nu samtliga riksdagspartier att formulera den bästa arbetsmarknadspolitiken, det vill säga den som är bäst för dem som behöver den mest. 

Länk till uttalandet En arbetslinje för de som behöver den mest.

Ytterligare fyra uttalanden kommer upp under kongressen.

 

13:30

Äntligen! Nu är vi igång. Den avgående förbundsordföranden Håkan Thomsson håller invigningstalet och ser tillbaka vad som hänt sedan han tillträdde 2011.
– En bra rehabitering och habilitering är förrutsättningen för att som synskadad leva ett självständigt liv, säger han.
Länk till Håkan Thomssons öppningstal.

Ombuden ska välja en ny förbundsstyrelse, ta ställning till budget, verksamhetsinriktning och även klubba cirka 130 motioner.

Kongressen kan följas direkt på Radio SRF.

Torsdag 17 juni 12:30-18:00
Fredag 18 juni 08:30-17:00
Lördag 19 juni 08:30-18:00
Söndag 20 juni 08:30-13:00

Länk till webbradion.