Medlemsundersökning på gång

I maj i år genomför Synskadades Riksförbund en ny medlemsundersökning. Denna gång är temat arbete och försörjning, stöd och service samt erfarenheter under coronapandemin.

Årets undersökning riktar sig endast till medlemmar i arbetsför ålder. Troligtvis kommer ytterligare en undersökning göras nästa år där äldre medlemmar står i fokus.

– Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om våra medlemmars levnadsförhållanden. De fakta vi får fram kommer kunna användas i vårt intressepolitiska och opinionsbildande arbete, säger Mikael Ståhl, utredare och handläggare på SRF.

Undersökningen genomförs av det välkända företaget Kantar Sifo och 500 medlemmar med synnedsättning kommer intervjuas via telefon. Intervjuerna kommer preliminärt göras i början och mitten av maj månad.

Vilka som kontaktas för intervju kommer slumpas fram ur SRF:s medlemsregister. Om det är dig som Kantar Sifo ringer till så är det detta telefonnummer som kommer synas: 031-727 39 32.

Alla personuppgifter hanteras förstås med största försiktighet. Inga resultat som publiceras kommer gå att härleda till någon enskild individ. Det är bara fakta om medlemsgruppen i stort som kommer redovisas efter intervjuerna. Det är förstås helt frivilligt att delta.

Vi hoppas att du vill delta. Alla svar har betydelse för SRF:s arbete.

Har du frågor om undersökningen eller om du vet att du inte vill delta får du gärna höra av dig till Mikael Ståhl på SRF:s kansli på telefon 08-39 92 91 eller e-post mikael.stahl@srf.nu.

Vänliga hälsningar,

Micke Ståhl, utredare och handläggare

Per Wictorsson, intressepolitisk chef

Länk till 2018-års levnadsnivåundersökning, 18- 84 år.