Inger Berndtsson vid  ett podiuim med flaggor bakom sig. På väggen står det IMC17 och ett stiliserat öga.
Inger Berndtsson vid Göteborgs universitet är ansvarig för IMC 17.

Konferens om mobility pågår

Den 23 april startar den internationella digitala konferensen International Mobility Conference. Temat för IMC 17 är ”Utmaningar för ett inkluderande samhälle”.

Konferensen som tar upp hur personer med synnedsättning självständigt ska kunna förflytta är öppen för yrkesverksamma och forskare inom området.

– Det handlar om mötet mellan människa och den omgivande miljön. Å ena sidan hur människor med synnedsättning kan använda hjälpmedel för att förflytta och orientera sig på ett säkert sätt, och å andra sidan hur vi till exempel skapar en stadsmiljö som underlättar för människor med synnedsättning, säger universitetslektorn Inger Berndtsson vid Göteborgs universitet och ansvarig för konferensen.

Runt 200 deltagare från många länder är anmälda till konferensen som hålls digitalt på grund av den rådande pandemin.

En av huvudtalarna är professor emeritus i sociologi Stig Larsson vid Lunds universitet.

Synskadades Riksförbund är en av sponsorerna till konferensen som pågår till och med söndag.

Länk till International Mobility Conference.