Faksimil av kuvert med kontrolluppgift.

Kontrolluppgift 2020 på väg

Har du gett en gåva på 200 kronor eller mer till Synskadades Riksförbund under 2020 då får du snart en kontrolluppgift från oss.

I år är första gången vi skickar ut kontrolluppgifter, och vi ber om överseende med att det därför dröjt lite. Kontrolluppgiften kommer skickas ut i början av vecka 8, det vill säga den sista veckan i februari.

Vi som organisation måste redovisa uppgifterna till Skatteverket senast 31 januari. Däremot finns inget datum angivet för när vi måste skicka ut kontrolluppgiften till dig som givare. Nästa år är dock vår ambition att skicka ut kontrolluppgiften i slutet av januari eller början på februari.