Maria Thorstensson har kort mörkrött hår med snedlugg. Hon bär en flerfärgad spräcklig kavaj med dubbla slag.
Maria Thorstensson valdes den 4 november 2021 till ny generalsekreterare i European Blind Union.

Maria Thorstensson nyvald generalsekreterare i EBU

Förbundsstyrelseledamoten Maria Thorstensson i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse valdes den 4 november till generalsekreterare i EBU, European Blind Union, den europeiska synskadeunionen.

 – Det känns mycket speciellt. och hedrande med det stora förtroendet jag känner från många håll, allt från lokalföreningar, distriktet, förbundet och även ute i Europa, säger Maria Thorstensson.

Maria Thorstensson valdes till EBU-styrelsen vid generalföramlingen i Rom 2019. Hon är även ordförande i SRF Skåne.

Det var vid ett extra styrelsemöte i EBU den 4 november som Maria Thorstensson valdes till efterträdare för den nyligen avlidna cypriotiskan Maria Kyriacou. 

– Samtidigt har en fantastisk kvinna som gjort ett kolossalt bra arbete i EBU gått bort för tidigt. Vilket är mycket sorgligt.

Vad innebär uppdraget som generalsekreterare?

– Allt från att planera möten och styrelsemötenas lokalisering, förbereda dagordningar och handlingar till både styrelse och en del arbetsgrupper samt protokollskrivning. Och planeringen inför nästa generalförsamling 2023. Jag kommer även att delta på möten med ledningsgrupp och personal, förutom andra möten på olika nivåer.

Vad vill du utföra?

– Jag vill vara med i arbetet att få fler länder aktiva i EBU. En del dokument som kan förenkla för nya ledamöter att komma in i styrelsearbetet måste förtydligas. Styrelsens samarbete behöver förbättras och ska ha full transparens. 

Hur går arbetet till?

Att vara öppen och tillvarata alla människors kunskaper. Samtidigt har jag många idéer för att underlätta planeringen. Då styrelsen har gett mig sitt fulla förtroende och erbjudit sin hjälp när det så behövs känner jag att detta verkligen kan bli bra.

Maria Thorstensson

Ledamot i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse
Ordförande Synskadades Riksförbund Skåne
Bosatt i Bjärlöv utanför Kristianstad
Ledarhundsförare
Förlorade synen 2005

European Blind Union

Synskadades Riksförbund deltar aktivt i arbetet i Europa och EU, genom medlemskap i European Blind Union (EBU). Inom EBU har Synskadades Riksförbund varit drivande i frågor som rör jämställdhet och organisationsutveckling. EBU arbetar med påverkansarbete gentemot Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen och är en stark röst för synskadades rättigheter i förhandlingar om EU:s lagstiftningsförslag. EBU har 41 medlemsländer.

Länk till EBU.