Ingen sjukersättning trots nedsatt arbetsförmåga

Den 62-årige örebroaren Fredrik Sterner får ingen sjukersättning. I veckan kom domen i förvaltningsrätten som nekar Fredrik Sterner sjukersättning från Försäkringskassan.

Förvaltningsrätten har i en dom den 9 september följt Försäkringskassans linje och avslagit blinde Fredrik Sterners ansökan om sjukersättning. (Mål nummer 7470 - 20 Förvaltningsrätten i Karlstad.)

Fredrik Sterner får trots omfattande problem med arbetsförmågan ingen sjukersättning. I mars förra året blev han av med sjukersättningen och tvingas sedan dess att leva på försörjningsstöd.   

Arbetsförmedlingen bedömer hans arbetsförmåga som så nedsatt att inga rehabiliteringsåtgärder återstår att pröva.

Domen i förvaltningsrätten betyder att Fredrik Sterner även fortsättningen tvingas söka försörjningsstöd från kommunen.

– Det är helt orimligt att två statliga myndigheter ser så olika på en människas möjlighet till egen försörjning. Vi kommer nu självklart att överklaga domen till kammarrätten och hoppas på ett mänskligare utslag i nästa instans, säger SRF:s förbundsordförande Niklas Mattsson.

Försäkringskassan bedömer att Fredrik Sterner till viss del har arbetsförmåga. Och förvaltningsdomstolen gick alltså på Försäkringskassans linje.

– Såväl allmänheten, en statlig utredare och ansvarig minister har konstaterat att sjukförsäkringen har havererat för sådana som Fredrik, att domstolen trots detta dömer ut honom är stötande, säger förbundsjurist Anna Quarnström till SVT Nyheter Örebro.

I domen skriver förvaltningsrätten:
Det är därmed inte visat att Fredrik Sterners arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel av medicinska skäl i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden.

Domen i förvaltningsrätten kommer att överklagas till kammarrätten inom två månader.