Händer som håller en Iphone 5.

Krav på tillgängliga mobilappar

Nu ska även myndigheters mobilappar vara tillgängliga. Det är kraven i den internationella wcag-standarden, nivå AA som ska uppfyllas.

Sedan september 2020 ska webbplatser som stat, kommuner och regioner samt privata vårdgivare står bakom vara tillgängliga.  Den 23 juni infördes samma krav på myndigheternas mobilappar.

Tillgänglighetskravet innebär bland annat att offentliga webbplatser och appar ska kunna användas med skärmläsare (talsyntes och punktskriftsskärm) samt med förstoring. Inställningar gällande kontraster och förstorad text som görs i mobiltelefonens system ska automatiskt gälla även i en app.

Det ska vara enkelt att förstå hur apparna fungerar. Till exempel boka en läkartid, köpa en biljett, boka färdtjänst eller se dagens väder från SMHI.

– Vi hoppas detta ska leda till att fler får upp ögonen för tillgänglighet och att tillgängliga och pedagogiska digitala tjänster gagnar alla, säger Henrik Götesson intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund. 

Än så länge omfattas inte BankID (och andra e-legitimationer) av lagstiftningen. För den som kan använda en pekskärm fungerar dock BankID bra. För BankID på pc-datorer med skärmläsare behövs en speciell version av BankID som du kan få genom att kontakta din bank.

Från 2025 kommer liknande lagstiftning också att finnas för bland annat e-handel och banktjänster.

–Det är också viktigt att olika användargrupper får säga sitt redan när en webbplats eller en app håller på att tas fram och att lättförståelig information finns om vad som har ändrats när uppdateringar har gjorts, säger Henrik Götesson.

SRF vill att regelbundna användartester görs, även om lagstiftningen inte kräver det, 

Den som har problem att använda en app som omfattas av lagstiftningen kan göra en anmälan till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Meddela också gärna Synskadades Riksförbund att du har gjort en anmälan. Du kan mejla till info@srf.nu.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

De nya reglerna gäller från och med den 23 juni 2021.