Förtydliga prioritetsordningen

Blinda och personer med grav synnedsättning kan ha svårt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla avstånd till andra. Det bör Folkhälsomyndigheten ta hänsyn till och snarast kalla personer som har ledsagning till vaccination.

Den 25 mars skickade Synskadades Riksförbund en skrivelse till Folkhälsomyndigheten.

I brevet tar SRF upp att blinda och personer med grav synnedsättning har svårt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla avstånd till andra människor.

Det kan räcka med en kort promenad för att ofrivilligt komma för nära andra och därmed utsätta både sig själv och andra för smittorisk.

Synskadades Riksförbund anser att blinda och personer med svår synnedsättning ska prioriteras på samma sätt som de som har insatser enligt LSS.

Men personer som har ledsagning enligt Socialtjänstlagen prioriteras inte i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Synskadades Riksförbund föreslår:

Att personer som har ledsagning, oavsett om den är beviljad enligt LSS (1993:387), Socialtjänstlagen (2001:453) eller 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110) snarast ska få en kallelse till vaccination.

Vi vill att Folkhälsomyndigheten förtydligar detta i sina rekommendationer om prioritetsordning och inbegriper grupperna i fas 2 av vaccinationen mot covid-19.

SRF hoppas på en dialog med Folkhälsomyndigheten i frågan.

Ladda ner SRF:s skrivelse till Folkhälsomyndigheten.

Länk till Dagens Ekos intervju med Per Wictorsson på Synskadades Riksförbund.