Myndigheten för tillgängliga mediers logga på en entrédörr i glas. Förkortningen MTM består av svarta prickar.
MTM och SRF möttes digitalt och tog upp missar i talböcker.

SRF mötte MTM om talboksmissar

– De exempel som har kommit fram är inte acceptabla. Vi måste bli bättre på att jobba med kvalité på våra böcker, säger generaldirektören för MTM, Myndigheten för tillgängliga medier Magnus Larsson.

Den 11 mars diskuterade Synskadades Riksförbund och MTM hur myndigheten går vidare efter de missar i talböcker som varit uppe i medierna under vintern.
Upptakten till nyhetsrapporteringen om allvarliga fel i talböcker var frilansjournalisten Finn Hellmans minidokumentär Myndigheten för tupplur och missljud.

De korrekturfel, inklusive ett fall där en inläsare läst in personliga kommentarer, en sovande inläsare och missljud var i centrum under Synskadades Riksförbunds digitala träff med MTM.

– Positivt och seriöst av MTM att ha det här mötet. Kvalitét är viktigt, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.

Inför mötet hade Synskadades Riksförbund sammanställt en lista på vad som behövs för att höja kvalitén på talböcker, talsyntesböcker och punktskriftsböcker. 

Synskadades Riksförbund vill att korrekturläsning av talböcker med mänsklig inläsning görs av annan part än den leverantör som läst in talboken.

Ett förslag är att MTM själv gör korrekturläsningen av talböcker. Nu är det talboksleverantörerna som ansvarar för att korrekturläsningen görs enligt gällande avtal.

Pågående avtal gäller

Inga förändringar i nuvarande upphandling kan ske, enligt MTM. Talboksavtalen pågår i ett år till innan nya upphandlingar av talboksleverantörer görs.  
MTM lovade att ta med sig Synskadades Riksförbunds synpunkter. SRF vill ha en fortsatt dialog kring upphandlingen.

Om korrekturläsningen är bristfällig kan MTM reklamera boken och även stänga av en inläsare.
På Synskadades Riksförbunds fråga om någon av talboksleverantörerna sticker ut vad gäller bristande kvalitet var svaret från MTM nej.
En bok som innehåller korrekturfel går att reklamera och då rättas felen.

– Det måste finnas ekonomiska incitament för att upprätthålla god kvalitet, säger Håkan Thomsson.

Inläsarna måste godkännas

För att godkännas måste en inläsare lämna röstprov med texter i olika kategorier. Ett röstprov för varje ämne görs och sedan godkänns de av en kvalitetsgrupp på MTM. Gruppen tar ställning till röstkvalitet, uttal och helheten.
Inläsningsföretaget får grönt ljus eller avslag att anlita inläsaren. Inläsare kan få sina godkännanden återkallade och stängas av.

En grupp på MTM jobbar med att uppdatera riktlinjer för talboksleverantörerna.

Talsyntesböcker

För talsyntesböcker görs kontroller dagligen av en talteknolog och en handläggare som är specialist på området. Det kan gälla att till exempel särskilja ord som kön och kön, kanon och kanon. Uttalsinstruktioner bäddas in i bokens manus. 

Ett exempel som togs upp i SVT:s Kulturnyheterna den 1 mars där ett allvarligt fel uppstod i en bok 2017 rättades snabbt. Kontrollerna har skärpts sedan dess. Ordet det hade bytts ut mot ordet spagetti och boken blev omöjlig att läsa.

Punktskriftsböcker

Synskadades Riksförbund vill att alla originalexemplar av punktskriftsböcker korrekturläses.

Studenter som är i behov av det kan få råkopior. Kvantitet bör vägas mot kvalitet.

Brister i kvaliteten när en tryckt bok skannas in för att bli en punktskriftsbok finns med på MTM:s åtgärdslista för i år.

Ett samarbete finns mellan Kungliga biblioteket och MTM för att förbättra både själva inskanningen av böcker och den så kallade OCR-tolkningen.

Det finns också samverkan med de nordiska systermyndigheterna.

Korrekturläsning av punktskriftsböcker från pärm till pärm kommer aldrig att ske, berättar MTM. I varje titel görs ett par nedslag. Det arbetet kommer att intensifieras i höst.

Anmäl fel

MTM vet inte hur omfattande problemen är med felläsningar i talböcker. I fjol inkom cirka 20 anmälningar från låntagare om felläsningar. I genomsnitt gör MTM 3500 nya titlar årligen.

Myndigheten behöver få in fler anmälningar från låntagare både om enstaka korrekturfel och så kallade tendensfel.

En läsarundersökning för talboksläsare är planerad längre fram i år.

– Ta kontakt med MTM när problem uppstår, säger Magnus Larsson.

Anmälan av kvalitetsproblem i talböcker och punktskriftsböcker.
Ring MTM på 040 - 653 27 10 mellan 8:30 och 12:00 E-post: info@mtm.se

Mejla gärna även felen till Synskadades Riksförbund: info@srf.nu

SRF listar övergripande fel

  • Uttalsfel där inläsaren inte känner till hur ord som är vanligt förekommande ska uttalas.
  • Uttalsfel där det inte utforskats hur genrespecifika termer ska uttalas.
  • Inläsningar av böcker med talsyntes där ovanligt förekommande ord gjort det uppenbarligen olämpligt att använda talsyntes.
  • Inläsningar där missljud förekommer.
  • Böcker inlästa med talsyntes där en kontroll av boken omöjligen kan ha gjorts.
  • Avklippta ord och meningar. Detta bör utredas närmare eftersom det verkar vara beroende av vilken spelare som används.

Deltagare på mötet

MTM: Magnus Larsson (generaldirektör), Marie Ivarsson (chef för enheten Medier och tjänster), Cecilia Broberg (chef för enheten Användarstöd), Eva Bengtsson (punktskriftsspecialist), Ulrica Lejbro (talboksspecialist), Martin Persson (XML-specialist) och Hillevi Sundholm (UX researcher)

Synskadades Riksförbund: Håkan Thomsson (förbundsordförande), Åsa Nilsson (pressekreterare), Per Wictorsson (intressepolitisk chef) och Henrik Götesson (intressepolitisk handläggare).

Aktuella länkar

Finn Hellmans minidokumentär Myndigheten för tupplur och missljud.

Radio SRF om slarv i talböcker.

Länk till MTM: Kommentar i talbok.

SVT Kultur om fel i talböcker den 24 februari.

SVT Kultur om talböcker med syntetiskt tal den 1 mars.