En platsannons där Njurunda församling i Svenska kyrkansöker en präst 100 procent. På bilden ses delar av en präst i prästkappa.
Delar av en platsannons från Njurunda församling.

Synskadad präst DO-anmälde församling

En 50-årig jobbsökande präst har anmält Njurunda församling till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Att mannen nekades tjänsten handlar enligt församlingen inte om diskriminering.

Prästen sökte under hösten 2020 flera tjänster i församlingen. Till den första tjänsten som församlingspräst kallades han till en anställningsintervju men fick kort där på besked att anställningsprocessen gått vidare.

Mannen vill få prövat om det är hans synnedsättning som gjort att han inte erbjudits någon av de lediga tjänsterna i församlingen. Att anmäla till DO var ingen självklarhet.

– Men det jag upplevt i relation till Njurunda församling har fått min bägare att rinna över, skriver prästen i sin DO-anmälan.

Njurunda församling har i två skrivelser besvarat DO:s frågor.
Det är inte synskadan som gör att de inte har erbjudit honom jobbet. I det senaste brevet till DO redogör församlingen för övriga sökandes meriter samt orsaken till att neka prästen jobb.

– NN har bedömts på samma grunder som övriga sökanden, och hittills har vi inte fyllt platsen då vi inte hittat rätt person, inte på grund av att de saknar den kompetens behövs, utan på grund av att de inte känns rätt för vår arbetsgrupp, skriver kyrkoherden.

DO har ännu inte beslutat om 50-åringens anmälan ska gå vidare.