En förstahjälpen-kudde lutad mot en yttervägg.  På kudden står det Första hjälpen på flera språk.
I krisinstruktörsutbildningen ingår bland annat första hjälpen, barn- och seniorsäkerhet och brandkunskap.

Synskadade utbildas till krisinstruktörer

För första gången samlas personer med synnedsättning från Bromölla till Boden på Almåsa havshotell i Västerhaninge för att genomgå en krisinstruktörsutbildning.

Krisutbildningen för synskadade den 28 juni till och med den 2 juli sker i Sveriges Civilförsvarsförbunds regi på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Syftet är att bredda kompetensen för utbildningsinsatserna för hemberedskap och samhällskrishantering för medborgare över hela landet, säger Åsa Hagelberg, nationell samordnare för utbildningarna på Civilförsvarsförbundet.

I utbildningen ingår bland annat hemberedskap, hjärt- och lungräddning, första hjälpen, barn- och seniorsäkerhet, brandkunskap och kommunalt påverkansarbete.

De färdigutbildade krisinstruktörerna ska genomföra cirka 16 utbildningsuppdrag per år via kommunerna, föreningar och vid olika events.

– Våra krisinstruktörer ska även bevaka att kommunerna i sina krisplaner tar med scenarier och rutiner för medborgare med funktionshinder, säger Arne Jungelin, Synskadades Riksförbund som är samarbetsorganisation tillsammans med studieförbundet ABF i projektet.