Eva Nordmark har mörkt hår i axelhöjd. Hon har en vit topp under en ljusblå kavaj. Eva Nordmarks armar är korslagda.
Den 16 juni överlämnade den samlade funktionshinderrörelsen ett 73-punktsprogram till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

73-punktsprogrammet

Onsdagen den 16 juni tog arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) emot funktionshinderrörelsens 73-punktsprogram Nödvändiga arbetsmarknadsreformer.

– Jag brinner för ett arbetsliv där alla får plats och behövs. Därför är jag glad över att få del av era förslag, sa Eva Nordmark när hon tog emot funktionshinderrörelsens 73-punktsprogram för en inkluderande arbetsmarknad.

Arbetsmarknadsministern välkomnade funktionshinderrörelsens 73-punktsprogram för en inkluderande arbetsmarknad.

– Jag ser fram emot att sätta mig in i era förslag och ha en fortsatt dialog med er, sa Eva Nordmark när programmet överlämnades till regeringen.

Synskadades Riksförbund har aktivt arbetat med att ta fram de 73 förslagen. I dagsläget står 50 olika funktionshinderorganisationer bakom programmet.

– Vi vill uppmana Eva Nordmark att ta vara på förslagen och på allvar formulera en inkluderande arbetsmarknadspolitik, så att fler synskadade kan få och behålla ett arbete, säger Synskadades Riksförbunds avgående förbundsordförande Håkan Thomsson.

Varför 73 punkter?

Januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna innehåller 73 punkter, som enligt partierna ska genomföras. Funktionshinderrörelsen anser att det finns minst lika många åtgärder som borde genomföras för att öppna arbetsmarknaden för fler med funktionsnedsättning.

Inga reformer av betydelse för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar har genomförts sedan 1980-talet.

– Nu är det hög tid. De 73 punkterna är konkreta förslag som kan genomföras utan dröjsmål, om den politiska viljan finns, säger Håkan Thomsson.

Överlämningen av 73-punktsprogrammet till Eva Nordmark skedde vid ett digitalt möte med representanter för den samlade funktionshinderrörelsen i Sverige.

Bland de 73 punkterna är tio förslag särskilt viktiga för synskadade.

Tio åtgärder för ökad inkludering

Tio konkreta förslag för att öka synskadades möjligheter till arbete. Samtliga åtgärder har stöd i det 73-punktsprogram för en inkluderande arbetsmarknad som gemensamt tagits fram av funktionshinderrörelsen.

  1. Rusta upp den arbetsinriktade rehabiliteringen
  2. Stärk möjligheterna att behålla arbetet vid synförsämring
  3. Öppna för arbete åt fler synskadade inom offentlig sektor
  4. Inrätta ett råd för inkluderande digitalisering på arbetsmarknaden
  5. Slå vakt om synspecialisterna inom Arbetsförmedlingen
  6. Ge Arbetsförmedlingen hela ansvaret för arbetshjälpmedel
  7. Utveckla SIUS och förläng tiden för stöd
  8. Ge unga med synnedsättning ett bättre etableringsstöd
  9. Utöka uppdraget till folkbildningen och stärk insatserna för nyanlända med synnedsättning folkhögskolorna
  10. Starta forskning om vilka arbetsmarknadsinsatser som ger bäst effekt

Länk till Dagens Nyheter den 6 augusti som skriver om 73-punktsprogrammet.

Länk till bakgrundtexten Tio åtgärder för ökad inkludering.

Funktionshinderrörelsens 73-punktsprogram Nödvändiga arbetsmarknadsreformer.