Niklas Mattsson väntar på grön gubbe vid ett övergångsställe. En gul bil passerar vid övergångsstället.
– Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra, säger Niklas Mattsson.

Vit käpp = visa käppvett!

På Vita käppens dag den 15 oktober är Synskadades Riksförbund ute på gator och torg på många platser i landet.

På Vita käppens dag den 15 oktober kommer allmänheten och beslutsfattare att få kunskaper om hur omgivningen kan bli tryggare och mer tillgänglig för personer med synnedsättning.

Länk till aktiviteter under Vita käppens dag.

– Med den vita käppen känner jag gatuhinder, stolpar, trappor och trottoarkanter. Den vita käppen är också en signal till dig att visa särskild hänsyn, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson.

Det kan handla om felparkerade cyklar och elsparkcyklar, dåligt avspärrade gatuarbeten eller andra farliga hinder synskadade möter.

Synskadades Riksförbund kommer att granska tillgängligheten och föreslå förbättringar.

– Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra, säger Niklas Mattsson.

På Vita käppens dag den 15 oktober klockan 14:00 besöker Niklas Mattsson kulturhuset Fyren i Kungsbacka.

Den vita käppen är ett av de främsta hjälpmedlen för personer med synnedsättning att känna sig för och ta sig fram på gator och torg.

Länk till vita käppen-historik.