Man surfar på skatteverket.se med förstoring och mörka kontraster.

Anmäl digital otillgänglighet till oss

Nu öppnar vi en anmälningsfunktion för digital otillgänglighet. Syftet är att i högre utsträckning kunna anmäla webbplatser och appar som ska vara tillgängliga, men som inte är det.

Det är två år sedan webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft. De webbplatser som omfattas av lagen har en anmälningsfunktion för besökarna när de upptäcker något som inte fungerar. Men SRF saknar en överblick. Finns det mer eller mindre vanliga problem? Hur utbredda är bristerna? Och: anmäls bristerna i stor utsträckning?

Mejla digital@srf.nu och 

  • föreslå att vi på Synskadades Riksförbund anmäler ett problem på en webbplats eller i en app.
  • be att få bli kontaktad av oss för att diskutera hur en anmälan av en webbplats eller en app skulle kunna se ut.
  • berätta att man har anmält en webbplats.

Du som gör en anmälan direkt på en webbplats får gärna skicka en kopia av den till oss. Tillsammans kan vi få webbtillgänglighet att hända lite snabbare.