En kvinna med käpp stiger ut ur en svart färdtjänstbil. Hon ha ren vit klänning med svarta mönster.

Äntligen färdtjänstöversyn!

Synskadades Riksförbund välkomnar regeringens beslut om att ge Trafikanalys i uppdrag att analysera och bedöma om det finns behov av att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid prövning av rätt till färdtjänst.

Synskadades Riksförbund har under flera år uppvaktat regering, riksdagspartier och myndigheter med anledning av det rådande läget inom färdtjänsten. Allt färre får möjlighet till färdtjänst och över tid har praxisen blivit hårdare i bedömningen vilket bidragit till att många synskadade fruktat resultatet av att söka rätt till färdtjänst samt att förnya tidigare tillstånd.

– Det är positivt att regeringen äntligen vill titta på frågan. Vi har med oro sett att allt fler blinda och synskadade nekats rätt till färdtjänst och vi är övertygade om att det enda sättet att lösa problemet på sikt är att förtydliga lagen säger Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund.

Utredningen ska vara färdig den 31 mars 2023 och därefter följer ett arbete för att förändra lagen. För de som drabbats är det en lång tid och under tiden riskerar blinda och synskadade att hamna i kläm. Synskadades Riksförbund uppmanar därför kommuner och regioner att ge rätt till färdtjänst tills dess att en ny lagstiftning kan komma på plats.

– Det är viktigt att tänka på att den nuvarande lagen om färdtjänst och tillhörande rättspraxis endast utgör ett golv. Därför uppmanar vi kommuner och regioner att ge blinda och synskadade rätt till färdtjänst under tiden frågan utreds och beslut i riksdagen fattas avslutar Niklas Mattsson.

Synskadades Riksförbund ser fram emot att bidra med vår kunskap till Trafikanalys utredning.