Porträttbild leende blond femåring. Ligger ned med händerna bakom huvudet, orange mönstrad jacka.

Barnkonventionens dag

Synskadades Riksförbund står självklart bakom att alla barn har rätt till lika uppväxtvillkor. Idag är det Barnkonventionens dag och trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Denna dag är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister.

Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer. Det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter – Synskadades Riksförbund är en av dessa.