Begränsa inte SVT:s möjlighet att publicera text!

En begränsning av SVT:s möjligheter att publicera skriven text digitalt skulle innebära en allvarlig inskränkning av tillgängligheten, och därmed av yttrandefriheten och demokratin. Det skulle även riskera att skapa ett större utanförskap för personer med funktionsnedsättningar. Det skriver vi, tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Hörselskadades Riksförbund.

I dag 8/12 skickar Synskadades Riksförbund, Funktionsrätt Sverige och Hörselskadades Riksförbund ut ett gemensamt pressmeddelande med en uppmaning till kulturminister Parisa Liljestrand. 

Tillsammans representerar vi 2 miljoner svenskar. Vår bestämda uppfattning är att ett starkt och tillgängligt nyhetsutbud som alla kan ta del av är viktigt. Det är inte ett hot mot den fria mediemarknaden, tvärtom stärker det nyhetsintresset och därmed gynnar det alla nyhetsaktörer.

Länk till pressmeddelandet i sin helhet.