En person som står bakom ett skynke i en vallokal.

Bibehållen valhemlighet även för synskadade

Synskadade behöver ofta hjälp med att ta valsedlar och göra i ordning sina kuvert i röstningslokalen. Det innebär att valhemligheten röjs. I framtida val kan det bli annorlunda.

Regeringen har gett Valmyndigheten, i samarbete med forskningsinstitutet RISE, i uppdrag att utveckla hjälpmedel. Syftet är att synskadade ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet. 
 
– Att rösta är en av våra grundläggande rättigheter som medborgare. Därför är det angeläget att alla människor även de som har en grav synnedsättning ges möjlighet att rösta utan att behöva begära hjälp av någon annan, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.
 
Synskadades Riksförbund förutsätter att försök kommer att göras i samband med valet till Europaparlamentet 2024. I valet 2026 måste en lösning finnas på plats i hela landet.