Person med ledarhund i skogsmiljö

Låt inte byråkrater få ansvar för ledarhundar

I juni föreslog socialdepartementet en ny lag som innebär att myndighetsutövningen och all annan verksamhet som rör ledarhundar ska föras över från SRF till en förvaltningsmyndighet. Varför vill man slå sönder en välfungerande verksamhet och flytta ledarhundsverksamheten till en myndighet som saknar det helhetsperspektiv som bara vi på SRF har?

Länk till debattartikeln