En kvinna skriver på sin bärbara dator, hon har röda naglar och bredvid datorn ligger block och en mobiltelefon.

Välkommen till digitalt öppet hus om att minska det digitala utanförskapet

Riksförbundet har en arbetsgrupp (IT-kommissionen) med representanter från olika delar av landet. Ett viktigt fokus är att minska det digitala utanförskapet bland synskadade. Det kan röra sig både om att arbeta för en förbättrad rehabilitering på det digitala området eller att verka för mer tillgängliga digitala tjänster.

Digitaliseringen av samhället går allt snabbare för var dag och det är av yttersta vikt att vi tillsammans hjälps åt och gör allt som är möjligt för att synskadade ska hänga med i utvecklingen och inte hamna utanför eller efter på den digitala resan som vi alla lever i.

Därför bjuder nu IT-kommissionen och Riksförbundet tillsammans med distrikten in till ett gemensamt digitalt öppet hus, en brainstorming-eftermiddag, där vi tillsammans vill samla in idéer kring hur vi kan arbeta vidare med denna viktiga fråga.

Vad: IT-kommissionens digitala öppet hus
Tema: Brainstorming kring hur vi tillsammans kan minska det digitala utanförskapet
När: Onsdag 23 november klockan 15:00 – 17:00
Hur: Via Microsoft Teams eller telefon, anslutningsuppgifter mejlas ut till anmälda ett par dagar före mötet.

Anmälan

Många distrikt och föreningar kommer att träffas fysiskt så hör med din förening om det finns några planer på din hemort.

Du som vill delta hemifrån på egen hand anmäler dig via följande formulär: https://forms.microsoft.com/r/HYy2LC0aLg

Du som endast vill lyssna kommer kunna göra det genom Radio SRF: radio.srf.nu

Med vänliga hälsningar
IT-kommissionen