På vänster sida mot blå platta: Var med i arbetet med att göra demokratin tillgänglig för blinda och synsvaga personer! Utan politiskt deltagande ingen förändring. Arrangeras av: Synskadades Riksförbund. För mer information kontakta: cecilia.ekstran

Event om ökat demokratiskt och politiskt deltagande

På Europadagen måndag den 9 maj mellan 13.30 och 14.45 anordnar vi ett digitalt event om ökat demokratiskt och politiskt deltagande för personer med synnedsättning.

PROGRAM FÖR EVENTET DEN 9 MAJ OM ÖKAT DEMOKRATISKT OCH POLITISKT DELTAGANDE

Moderator: Ann Jönsson

13.30 Välkommen och inledning, Niklas Mattsson,

förbundsordförande, Synskadades Riksförbund

13.40 Demokratisk delaktighet för personer med

funktionsnedsättning.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för

delaktighet

13.55 Erfarenheter från aktiva politiker med synnedsättning.

Lennart Karlsson, SRF

14.10 Samtal med företrädare för några politiska partier om ökat politiskt och demokratiskt deltagande genom ökad delaktighet och tillgänglighet.

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot, KD

Ann-Britt Åsebol, riksdagsledamot, M

Alexandra Völker, riksdagsledamot, S

Politiker från V

14.40 Summering

14.45 Avslutning

Länk till livesändning: https://www.trippus.net/SRFEuropadagen9maj2022