Omslagsbild på tidningen Perspektiv med en man och en kvinna framför en teatersalong.

Feltryck i Perspektiv nr 6

Perspektiv har dessvärre levererats i en felaktig version där sidordningen är omkastad. Tidningen börjar mitt i en artikel på sidan 11–18 och därefter följer innehållsförteckningen och sidorna 3–10. En ny, korrekt tidning kommer att skickas hem till våra prenumeranter inom kort. Vi beklagar det inträffade.

Ni som får hem er medlemstidningen Perspektiv som tryckt tidning i svartskrift blir sannolikt förvånade när första uppslaget i stället för innehållsförteckningen består av sista sidan i en av artiklarna. Anledningen till detta är att de olika tryckarken har hamnat i fel ordning i bindningen hos tryckeriet. Nya tidningar är på väg ut och vi hoppas att de når er prenumeranter inom kort.

Ni prenumeranter kommer att få en ny tidning utskickad automatiskt, men redaktionen uppskattar om ni hör av er till oss och rapporterar hur er tidning ser ut, så att vi kan få en uppfattning om hur omfattande problemet är. 

Ring Monica Walldén på telefonnummer 08-39 90 12, skicka ett sms på 0701-49 90 24 eller mejla perspektiv@srf.nu