Riksdagshuset grafiskt illustrerat, orange och rosa.

Fel på valmaterial –synskadade kan ha röstat fel

Valmyndigheten har lagt fel valsedlar i de punktskriftsmärkta kuverten. Det innebär att synskadade kan ha röstat på ett annat parti än vad man har avsett. Vi uppmuntrar därför alla som beställt valmaterial i punktskrift och förtidsröstat att rösta på valdagen.

Synskadades Riksförbund har idag mottagit rapporter om att fyra synskadade väljare fått fel valsedlar i valkuvert märkta med punkskrift. Tre väljare har fått kuvert märkta med ett partis namn, men med valsedlar från ett annat parti. Den tredje har fått ofullständigt valmaterial där valsedlar för flera partier saknats. Förbundsordförande Niklas Mattsson kommenterar:

– Det är otroligt upprörande, först har det varit problem med utskicket av valmaterial i punktskrift och nu upptäcker vi att det är fel i materialet. Detta visar tydligt att synskadade väljare fortfarande inte har samma möjligheter att delta på samma villkor i den svenska demokratin, säger Niklas Mattsson och fortsätter:

– Detta innebär att det är stor risk att synskadade omedvetet kan ha röstat på ett annat parti än de avsett. I ett val som är så jämnt på riksnivån och i många kommuner kan dessa felröster avgöra valet. Det känns som att synskadades rösträtt inte tas på allvar ens av Valmyndigheten, så ska det inte vara i Sverige år 2022.

Säkerställ att du röstar på rätt parti

Synskadades riksförbund uppmuntrar alla sina medlemmar som beställt valmaterial i punktskrift och förtidsröstat att rösta på valdagen. Då stryks din förtidsröst. Gör så här:

Gå till den lokal du ska rösta i. Du kan kontakta din kommun eller Valupplysningen 020-825 825 för att få reda på var den ligger. Om du fått ett utskick från Valmyndigheten via en digital brevlåda (e-Boks, Kivra eller Min myndighetspost) kan du se var du ska rösta i utskicket.

Ha legitimation med dig. Du behöver inte ditt röstkort.

Du kan få hjälp med att rösta av röstmottagarna, alltså valfunktionärerna eller av någon du litar på. De har tystnadsplikt. Normalt ska den som röstar vara ensam bakom valskärmen, men den som behöver hjälp får ha någon med sig.

Om du röstar i din vallokal på valdagen stryks din förtidsröst.

Du kan inte rösta i någon annan vallokal än den som står på ditt röstkort.

Bakgrundsinformation

Den som är synskadad kan beställa valmaterial i punktskrift från Valmyndigheten. Materialet innehåller partivalsedlar som ligger i kuvert märkta med punktskrift för samtliga tre val. Det är dessa som visat sig felaktiga i vissa fall. Den som ska rösta tar i valbåset ut valsedeln ur punktskriftskuvertet och lägger den i ett vanligt valkuvert.