närbild äldre persons händer

Medlemsundersökning för 65+

Just nu genomför Synskadades Riksförbund en ny medlemsundersökning. Den här gången vänder vi oss till medlemmar som är 65 år och äldre.

Medlemsundersökningen 2022 syftar bland annat till att undersöka hur behoven av stöd och omsorgsinsatser ser ut för våra äldre medlemmar. Vi ställer också frågor om internetvanor, ekonomi, hälsa och sysslor i vardagslivet.

Undersökningen genomförs i första hand som telefonintervjuer av det välkända företaget Novus. Omkring 600 intervjuer kommer genomföras, och vilka medlemmar som kontaktas slumpas fram ur vårt medlemsregister. 

Novus ringer från telefonnummer 08-53 52 59 00, men för dig som har en smart telefon så kommer det stå Novus i nummerpresentatören. Alla svar har stor betydelse för SRF:s arbete och vi hoppas därför att du som blir uppringd vill delta. De fakta vi får fram kommer kunna användas i vårt intressepolitiska och opinionsbildande arbete.

Har du frågor om undersökningen?

Kontakta Mikael Ståhl, utredare och handläggare. Du når honom på telefonnummer 08-39 92 91 och e-post mikael.stahl@srf.nu