En illustration med flera beståndsdelar. En rosa skola i vattenfärg, ett brunhårigt barn som sitter med stängda ögon och läser punktskrift ur en bok och en blå vattenfärgssiluett av ett barn som går med vit käpp.

Äntligen mer jämlikt högskoleprov för synskadade

Äntligen är det klart att synskadade ska få mer jämlika möjligheter att göra högskoleprovet. Från och med nästa år ordnas anpassade högskoleprov för personer som är blinda eller har en svår synnedsättning vid två tillfällen per år.

Synskadades Riksförbund och Unga med Synnedsättning har tillsammans drivit  frågan om högskoleproven och det har slutligen gett resultat. Nu finns pengar i statsbudgeten och ett tydligt uppdrag till Universitets- och högskolerådet. De ska ta fram prov i tillgängliga format både på våren och hösten, alltså lika ofta som för andra provdeltagare.

Det innebär att provmaterialet ska finnas både som ljudinspelning och på punktskrift. UHR har också startat ett utvecklingsprojekt för att det i framtiden ska bli möjligt att göra proven digitalt vid en dator med hjälpmedel för synskadade.

– Högskoleprovet kan ju vara första steget mot utbildning och en bättre framtid. Det här är glädjande steg framåt mot mer jämlika villkor för oss med synnedsättning, säger förbundsordförande Niklas Mattsson.

Hittills har personer med svår synnedsättning haft begränsade möjligheter att göra högskoleprovet. I år har exempelvis bara ett av de två proven tagits fram i tillgängligt format. Tidigare har det också funnits begränsningar i hur många gånger en och samma person med synnedsättning får chansen att skriva provet.