Niklas Mattsson med två kvinnliga programledare i SVT Morgonstudio

SVT belyser konsekvenserna av minskad ledsagning

Ikväll sänds Uppdrag gransknings program ”Ett värdigt liv”. Det handlar om Gunilla Forsman som är dövblind och nu nekas ledsagning enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta trots att lagen är densamma och att hon har samma funktionsnedsättningar som innan.
- Det som händer är att man låser in människor i deras hem. Man kan inte komma ut och göra det som andra gör och det som vi människor borde ha rätt till oavsett om vi ser eller inte ser, säger Niklas Mattsson, Förbundsordsförande i Synskadades Riksförbund i en intervju i SVT:s Morgonstudio.

Många människor som fråntas rätten till LSS blir istället hänvisade till SoL, Socialtjänstlagen, för att få ledsagning. Det tycker inte Niklas Mattsson är gott nog som ersättning.
– Det handlar om frihet att välja själv eller att bli rastad. Det är ungefär den skillnaden som våra medlemmar känner att det blir, säger han.

65 procent färre får ledsagning enligt LSS idag jämfört med för tio år sedan. Det handlar om rättspraxis och en ny tolkning av lagen i Sveriges domstolar och förändringen har skett gradvis, enligt Uppdrag gransknings reporter Samir Bezzazi. Små beslut i domstolar och kommuner har lett till en snöbollseffekt där människor som har haft rätt till stöd plötsligt inte har det, berättar han i Morgonstudion.

Niklas Mattsson är upprörd över situationen och hur kommunerna hanterar den.
– Synskadades behov har inte förändrats, lagen har inte förändrats. Det som har förändrats är hur kommunerna och domstolarna väljer att döma. Man använder lagen som ett golv, inte som ett riktmärke för hur det skulle kunna vara, säger Niklas Mattsson till SVT.

Medlemsundersökningar av Synskadades Riksförbund visar att den mentala hälsan bland synskadade har sjunkit. Enligt Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund finns till och med exempel på att man inte har orkat leva längre. Niklas Mattsson hoppas på en förändring som ska förbättra vardagen för synskadade i Sverige.

– Vi har stora förhoppningar på att den nya regeringen ska höra vad vi säger, och det är att vi behöver tillhöra personkrets 3 för att och få stöd. Ledsagarservice var i förarbetena till lagen en insats för synskadade, säger Niklas Mattsson till SVT.

Länkar till programmen nedan:
SVT Morgonstudio

Uppdrag Granskning - Ett värdigt liv