Tre elsparkcyklar slängda på en trottoar.
I höst blir det förhoppningsvis tryggare på trottoarerna.

Parkeringsförbud för elsparkcyklar i höst

Regeringen har beslutat att elsparkcyklar inte längre ska kunna parkera på gång- och cykelbanor. Undantaget är om det finns cykelställ eller någon annan anvisad uppställningsplats. Förbudet börjar gällda den 1 september 2022.

Synskadades Riksförbund har länge arbetat för att reglerna rörande elsparkcyklar ska skärpas. De senaste åren har media rapporterat frekvent om synskadade som ramlat och skadat sig på felaktigt parkerade eller slängda elsparkcyklar. Utöver det bidrar elsparkcyklarna till en otrygghet på gator och torg för personer med synnedsättning.

Infrastrukturminister Thomas Eneroth säger bland annat: "Kommuner och elsparkcykelföretag har hittills inte klarat av att styra upp parkeringskaoset. Därför inför vi nu ett parkeringsförbud på gång- och cykelbanor".

Parkeringsförbudet är viktigt och en delseger för Synskadades Riksförbund. Vill du läsa mer om vad vi tycker om elsparkcyklar? Länk till SRF:S ståndpunkt.