Tio leende personer runt ett konferensbord

En framtid med bevarad valhemlighet för synskadade

SRF har under lång tid kritiserat att synskadade i Sverige fortfarande inte har möjlighet att rösta självständigt och med bevarad valhemlighet. Vi arbetar för att det ska bli annorlunda i framtida val.

SRF och Unga med Synnedsättning (US) har träffat Valmyndigheten och forskningsinstitutet RISE. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med att ta fram hjälpmedel för att synskadade ska kunna rösta självständigt och med bevarad valhemlighet. 

– Genom dialogen med Valmyndigheten och RISE hoppas vi att synskadade äntligen ska få möjlighet att personrösta och fullt ut använda sin rösträtt, säger förbundsordförande Niklas Mattsson.

RISE fick för drygt ett år sedan i uppdrag att ta fram förslag på nya hjälpmedel, som skulle kunna underlätta röstningen. Det resulterade i tre prototyper som nu stegvis ska utvecklas. Under arbetets gång ska SRF och US bidra med feedback och göra användartester.