Två män, en mörk och en ljus, håller taktilt Fia med knuff. I bakgrunden hyllor med pärmar.

SRF delegation besökte Rwanda

I september besökte en delegation från Synskadades Riksförbund Rwanda för att planera projektet för åren 2023 till 2027 och för att besöka verksamheter inom det nuvarande projektet.

SRF träffade bland annat en lokalförening för synskadade i Nyanza som bildades 2018 och har runt 30 medlemmar. Föreningen hjälper medlemmarna med att starta små egna verksamheter inom jordbruk och hönsuppfödning.

SRF besökte även Masaca rehabiliteringscentret som har kurser för synskadade från de olika distrikten i landet. Deltagarna lär sig att leva med sin synskada och får utbildning i jordbruk och trädgårdsskötsel.

Delegationen träffade även biståndschefen på svenska ambassaden i Kigali. SRF lyfte upp behovet av att få de rwandiska myndigheterna att ta ansvar för rehabiliteringscentret i Masaca eftersom synskadeorganisationen inte kan och inte heller ska driva ett rehabiliteringscenter alldeles på egen hand i framtiden.