Kvinna i kofta och klänning står framför färdtjänstbil. I handen sin vita käpp. Hon samtalar med chauffören i mörkt hår och kostym. I bakgrunden gult gammaldags lägenhetshus och växtlighet.

Synskadades Riksförbund manifesterar för rätten till färdtjänst och överlämnar namninsamling

Synskadades Riksförbund menar att rörelsefriheten för synskadade idag är hotad. I vissa regioner har personer som är blinda eller har en svår synnedsättning helt nekats färdtjänsttillstånd och Högsta förvaltningsrätten sa hösten 2021 nej till att ompröva ett sådant beslut. Därför måste nu färdtjänstlagen reformeras och Synskadades Riksförbund håller en manifestation för att uppmärksamma frågan. Över 16 000 insamlade namnunderskrifter skall också överlämnas till Trafikutskottets ordförande, Jens Holm.

Avsikten med färdtjänsten är att personer med funktionsnedsättning, i likhet med andra, fritt ska kunna bosätta sig, arbeta, studera och ha en aktiv fritid. Men en allt snävare lagtolkning gör detta omöjligt. Synskadade berövas idag rörelsemöjligheter som är självklara för andra i vårt land.

Sedan mitten av nittiotalet ses färdtjänsten inte längre som ett bistånd, utan som en trafikform. Många som ansöker om färdtjänst blir därför hänvisade till att använda en annan trafikform: kollektivtrafiken. Men trots att mycket har gjorts för att den allmänna kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig även för personer med synnedsättning så är trafikformerna inte jämförbara.

– Sveriges synskadade befinner sig i ett svårt läge, allt fler nekas rätten till färdtjänst och riskerar därmed att bli isolerade säger Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund.

Den 4:e mars meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen nu öppnar för att se över och förtydliga rätten till färdtjänst. Regeringen gav därför Trafikanalys i uppdrag att analysera och bedöma om det finns behov av att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid prövning av rätt till färdtjänst. Uppdraget ska redovisas senast i mars 2023.

– Vi kommer att träffa Tomas Eneroth under torsdagen, säger Niklas Mattsson. Det är bra att regeringen lyssnar på oss. Nu gäller det att man också fullföljer och ser till att få en verklig förändring.

Manifestationen modereras av Anna Bergholtz och bland talarna finns bland andra Jens Holm (V), Klas Nelfelt, ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda och Niklas Mattsson.

När: 31:e mars kl 10:30

Var: Mynttorget, Stockholm

Ytterligare information om manifestationen och färdtjänstfrågan lämnas av:

Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare SRF

jimmy.pettersson@srf.nu

Tfn: 08-39 94 46