En gul blomma och texten synskadad på en mängd olika språk.

Broschyr för nyanlända

Information på ukrainska och polska för nyanlända synskadade.

Synskadades Riksförbund har sedan tidigare informationsmaterial för nyanlända översatt till flera olika språk. Broschyren har nu även översatts till ukrainska och polska. Syftet är att underlätta för nyanlända med synnedsättning som flyr kriget i Ukraina.

Länk till synskadeinformation på ukrainska.

Länk till synskadeinformation på polska.

Länk till synskadeinformation på engelska.