Ett tangentbord till en laptop med punktskriftsmaskin under. Två händer på tangentbordet.
Tillgängliga digitala verktyg är ett måste för offentliga IT-miljöer.

Tillgänglighetssäkra det offentligas IT-lösningar

Synskadades riksförbund(SRF) kritiserar rapporten ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”. Rapportens syfte är att lägga grunden för den framtida inriktningen för IT-lösningar inom det offentliga. SRF, Funktionsrätt Sverige och Myndigheten för digital förvaltning(DIGG) menar dock att rapporten saknar tillgänglighetsperspektiv. Detta är något som krävs för att det offentliga ska kunna säkerställa att IT-lösningar är tillgängliga för personer med funktionhinder.

Bakgrunden till rapporten är de juridiska spörsmål som uppstått kring användandet av amerikanska molntjänster så som Microsoft Teams.

– Det är anmärkningsvärt att en så viktig rapport inte tar hänsyn till tillgänglighetsaspekten. Det handlar både om möjligheten till kontakt med offentlig sektor på lika villkor och möjligheten att arbeta inom det offentliga säger Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund.

Synskadades riksförbund har lyft frågan om tillgänglighet i dialog med ansvarigt departement. Både den så kallade DOS-lagen från 2018 och LOU ställer krav på att tjänster som vänder sig till medborgare ska vara tillgängliga.

– Risken är att om man inte tar hänsyn till tillgänglighetsaspekten tidigt i processen så riskerar man att behöva ad hoc-lösningar i sista sekund för att klara tillgänglighetskraven. Det är inte bra för någon avslutar Mattsson.