Riksdagshuset grafiskt illustrerat, orange och rosa.

Valmyndigheten polisanmäler sig själva

Synskadades Riksförbund uppmärksammades fredagen innan valet att att det förekom fel valsedlar i punktskriftsmaterial. SRF informerade Valmyndigheten om det inträffade samt sina medlemmar.

Valmyndigheten har nu polisanmält händelsen för att utreda om detta skett avsiktligt. Synskadades Riksförbund fortsätter att följa ärendet noggrant och har löpande dialog med Valmyndigheten.

Länk till mer information om vad som hänt.