Närbild händer som läser punktskrift på punktdisplay, tangentbord i bakgrunden
En punktskriftsdisplay är ett ovärderligt arbetsredskap för den som är gravt synskadad – och som fått lära sig punktskrift.

Valrörelsens försvunna fråga

Stöd för personer med funktionsnedsättning är valrörelsens försvunna fråga. Det skriver Synskadades Riksförbund idag i en debattartikel i Dagens Arena.

Under rätt förutsättningar kan de allra flesta arbeta. Trots det konstateras år efter år att personer med funktionsnedsättning – oavsett konjunkturläge - förvärvsarbetar i betydligt lägre utsträckning än andra.

För att vända utvecklingen vill vi se en nationell handlingsplan. Länk till vår, HRF och Funktionsrätts debattartikel i Dagens Arena.