En man med vit käpp navigerar sig förbi en gatupratare.
Den vita käppen gör det möjligt att upptäcka hinder i gatumiljön.

Vi firar Vita käppens dag

Den 15 oktober varje år uppmärksammas Vita käppens dag. Vänligen visa respekt för den vita käppen. Vita käppen är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder och för att visa omgivningen att användaren har en synnedsättning. Vita käppen är den mest kända symbolen för personer med synnedsättning.

Den 15 oktober firas Vita käppens dag på flera håll i landet. Här ser du en översikt över några av aktiviteterna hos Synskadades Riksförbunds lokalföreningar.

Synskadades Riksförbund Göteborg

På den internationella Vita käppens dag vill Synskadades Riksförbund Göteborg belysa de fortsatta bristerna i kollektivtrafiken i samarbete med Unga med Synnedsättning. Därtill kommer SRF Göteborg att smycka statyer med vit käpp och ögonbindel för att symbolisera hur otillgänglig staden skulle vara för dem som synskadade.

För mer information: erik.lonnroth@srf.nu eller tel 0723-32 01 04.

Synskadades Riksförbund Gävle

SRF Gävle kommer den 15 oktober att ge sig ut på Gävles gator för att markera olika saker med lappar som står i vägen. SRF Gävle vill med dessa små påminnelser uppmärksamma omgivningen om att det inte behövs någon stor gest för att göra skillnad. Lapparna kommer att ha budskapet att synskadade skulle uppskatta hjälp med att ställa dessa på ett bättre sätt.

Vill du vara med?

Anmälan: Christina Lundgren senast torsdagen den 13 oktober på telefon 026-61 04 40 eller christina.lundgren@srf.nu.

Synskadades Riksförbund Jönköpings län

SRF Jönköping kommer att genomföra en aktion för en mer tillgänglig kollektivtrafik i Jönköping den 14 oktober. Inbjudan skickas till regionpolitiker, ledningen för Jönköpings länstrafik samt media till aktionen.

Vill du vara med?

Datum: 14 oktober kl. 13.30

Plats: Juneporten, utanför SF bio i Jönköping

För mer information: Julia Lindahl, distriktsombudsman, tel 0721-41 39 53.

Synskadades Riksförbund Norrköping

SRF Norrköping bjuder in till en informationsdag.

För mer information: Maria.Krantz@srf.nu eller tel 011-12 14 21.

Synskadades Riksförbund Uppsala län

SRF Uppsala samlas kl. 11:00 i SRF:s lokal på Kungsängsgatan 48 i Uppsala. Dagen börjar med kaffe och smörgås och därefter går SRF Uppsala län ut på stan och visar upp sig på olika sätt och uppmärksammar vilka problem och möjligheter som finns för att förbättra framkomligheten för personer som har en synnedsättning. Bland annat kommer SRF Uppsala län att gå runt och påpeka problemet med elsparkcyklar och om problemet kvarstår efter lagändringen.

SRF Uppsala län kommer att samarbeta med centrum för AFP, Forumtorget, där SRF Uppsala län gemensamt kommer att bjuda in politiker och tjänstemän att prova på fingerad optik, att gå med vita käppen och att prova att gå med ledarhund samt se på utformningen av uteserveringar i centrum.

Efter aktiviteten bjuder föreningen på fika på Landings konditori.

Detaljerat program kommer efter anmälan.

Anmäl ditt deltagande senast den 12 oktober till SRF Uppsala län telefon 018-56 09 24 eller på mejl uppsala.lan@srf.nu.

Datum: 15 oktober kl. 11:00

Plats: SRF:s lokal på Kungsängsgatan 48, 2 trappor

För mer information, ring Wieslaw Wasowski på telefon 072-142 61 36.

Synskadades Riksförbund Västernorrland

SRF Sundsvall kommer att samlas på Sundsvalls centralstation och bjuda in media för att testa pratorer på stationen för att uppmärksamma vikten av denna utrustning. För mer information: Telefon: 070-8604032 mejl: srf.sundsvall@telia.com

SRF Örnsköldsvik kommer att samlas för en enklare aktivitet.

För mer information: Sixten Levander, telefon: 073-3417735 eller slevander57@gmail.com

Synskadades Riksförbund Kronoberg

SRF Kronoberg kommer att uppmärksamma bussarnas hållplatsutrop. Detta gäller såväl stads- som regionbussar. Är de för lågt ”ställda” eller helt avstängda uppmärksammas ansvariga om detta.

Datum: den 15 oktober kl.10.30–13.00.

För mer information: mejl kronoberg@srf.nu eller tel 0470-292 24.

SRF Tingsryd anordnar en prova–på-aktivitet för allmänheten med ögonbindlar, fingerad optik med mera. Hinderbana samt försöka att med ögonbindel identifiera smaker på olika godissorter, läsksorter.

Datum: Fredagen 14 oktober kl. 15.00–17.00 OBS datumet!

För mer information, kontakta Jan Karlsson, ombudsman: 0470-57 51 25/073-663 80 78.

Synskadades Riksförbund Bohuslän

SRF Bohuslän ses och delar våra erfarenheter av den vita käppen. Att våga använda vit käpp är ett stort steg för de flesta.

  • Hur ska andra se på mig när jag har en vit käpp?
  • Hur börjar jag?

Vi pratar om våra upplevelser och funderingar.
Under dagen kommer vi också gå igenom olika käppar.

Datum: 15 oktober 11–14.30.

Plats: Distriktets kansli, Kapellevägen 1A i Uddevalla. Distriktet står för resa med billigaste färdsätt.

Vi bjuder på enklare lunch och fika. Meddela om du önskar specialkost.

Anmälan: senast den 11 oktober till SRF:s kansli, tel: 0522-37075 eller via mejl: kansli@srfbohuslan.se

Synskadades Riksförbund Dalarna

I Dalarna kommer SRF Falubygden (Falun), SRF Borlänge och SRF Västerbergslagen (Ludvika) att gå runt och dela ut informationspåsar och berätta om den vita käppen. Distriktet kommer att vara delaktiga i samtliga städer.

För mer information: Bengt Bäcke, ombudsman, tel 0243-79 99 90 eller mejl Bengt.Backe@srf.nu

Synskadades Riksförbund Sörmland

SRF Eskilstuna kommer den 15 oktober att stå i Tuna Park köpcenter med ett bord med upplysningsmaterial och samtidigt röra sig bland kunderna och dela ut foldrar. Medlemmarna som deltar kommer att använda västar med SRF-loggan.

För mer information: 016-125255 eller srf.eskilstuna@hsod.se eller kajson@telia.com