En hand håller en telefon

Vill du använda dina erfarenheter som synskadad för att stötta andra? Bli en av SRF:s kontaktpersoner!

Varje månad får Synlinjen in samtal från personer som söker svar på frågor om syn. Flera av de som kontaktar Synlinjen vill prata med någon som har liknande erfarenheter. Därför gör SRF en satsning på att rekrytera och utbilda kontaktpersoner - och vi söker dig som har bearbetat och vill använda dina erfarenheter som synskadad för att stötta andra.

Du kopplas samman med en person som vill prata med någon med samma diagnos eller som är i en liknande livssituation. Samtalet genomförs över telefon och som kontaktperson delar du med dig av dina erfarenheter och ger tips och råd. Din uppgift är inte att genomföra behandlande samtal, utan du är en engagerad medmänniska som besvarar frågor eller bara lyssnar.

Uppdraget är ideellt och uppgår till minst 5 timmar i månaden. Det fortgår löpande så länge du är intresserad av att engagera dig.

I utbyte får du gå en introduktionsutbildning på Almåsa Havshotell, kontinuerlig kompetensutveckling och handledning. Du blir en del av ett nätverk som stöttar både andra och varandra! SRF täcker kostnader för resa och logi vid utbildningar. Observera att introduktionsutbildningen är obligatorisk om du vill engagera dig som kontaktperson.

Vill du bli kontaktperson? Skicka ditt CV och ett personligt brev till rakel.gunnemark@srf.nu. I brevet berättar du om dig själv, dina erfarenheter som synskadad och hur dessa skulle komma till nytta i rollen som kontaktperson.

Inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt då utbildningarna planeras att genomföras under våren.

Uppdraget är ortsoberoende och utförs på distans via telefon.

Vid frågor kontakta Rakel Gunnemark:

Mailadress: rakel.gunnemark@srf.nu

Telefonnummer: 08-39 92 90