En man blir ledsagad av en kvinna i gatumiljö.

Domstolarna slarvar bort ledsagarservicen för synskadade

På tio år har antalet personer som beviljas ledsagning via LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, minskat med 65 procent. Luttrade blinda har fått vänja sig vid avslag i kommunerna med en ofta kortfattad eller bristfällig motivering.

Idag skickar vi på Synskadades Riksförbund ut ett pressmeddelande där vi lyfter den 18-årige Gniewko Paw som inte beviljas ledsagning i sin hemkommun. Han behöver ledsagarservice för att klara sig själv den dagen han flyttar hemifrån. 

Ta del av pressmeddelandet