Två kvinnor sitter vid podium
Barnrättskommitténs ordförande och Camilla Waltersson Grönvall.

I Genève med barnrättskommittén

Sverige har haft ett möte med FN:s barnrättskommitté i Genève med anledning av att Sverige har lämnat in den 6 och 7 granskningsrapporten.

Sveriges delegation leddes för första gången av ett statsråd. Synskadades Riksförbund har varit på plats för att lyssna in och göra medskick kring frågor om barn med funktionsnedsättning.

Flera olika frågor ställdes om barn med funktionsnedsättning, däribland om

  • bristen på data och statistik
  • hur barnets bästa kan beaktas
  • hur vi ser till att barnen får sina röster hörda
  • hur inkluderande undervisning kan vara till för alla barn (även de med funktionsnedsättning)
  • hur resurser garanteras
  • när personlig assistans för barn ska återställas till nivån som fanns innan försämringarna.

Svaret på frågorna blev i stort att barnkonventionen fastställer att alla barn ska vara delaktiga, och att de nya målen inom funktionshinderpolitiken ska lösa delar av de problem som lyftes.