Illustration kvinna med röd page, grön tröja, rosa naglar och läppar tittar nära på sin smartphone

Möte med BankID om bättre tillgänglighet

I onsdags träffade vi BankID, som visade upp en förhandsversion av det digitala ID-kort som snart lanserad. Syftet är att fysiskt kunna legitimera sig i butiker utan en traditionell legitimation. Våra sakkunniga gavs möjligheten att själva testa produkten för att testa hur förståelig och tillgänglig den är för en person med synskada.

Synskadades Riksförbund har kvartalsmässiga avstämningar med representanter från BankID som ett led i det arbetet. Vårt jobb är att ge synpunkter på och diskutera hur deras produkt kan bli så tillgänglig som möjligt för synskadade. Under onsdagens möte testade vi alltså det nya digitala ID-kortet, men vi gav också inspel om att QR-koder ibland kan vara svåra att hitta. BankID, som tydligt arbetar med tillgänglighetsfrågor, borde därför ge råd åt bankerna själva i hur de kan bli mer tillgängliga.
 
 
Digitaliseringen innebär stora möjligheter för synskadade, exempelvis att många numer kan utföra egna bankärenden genom att man har lärt sig att hantera en E-legitimation. Det kan stärka ens självständighet. Men det är viktigt att fler hänger med i digitaliseringen samt att det digitala i sig är tillgängligt.