Mörkhårig man bakifrån sitter på svart soffa med hörlurar och laptop med förstoring.

Regeringen, hur ska ni förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning är alldeles för låg. Nu kräver funktionsrättsrörelsen handling från regeringen och lämnar flera förslag som hade kunnat öka sysselsättningsgraden markant.

Idag har Synskadades Riksförbund (SRF), Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades riksförbund (HRF) och Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) publicerat ett gemensamt pressmeddelande med anledning av en skrivelse som förbunden skickat till regeringen.

Skälet är att ny statistik från SCB visar att drygt hälften (52 procent) av personer med funktionsnedsättning har en sysselsättning, jämfört med 81 procent av den övriga befolkningen. Bland de personer som har en nedsatt arbetsförmåga är siffran så låg som 44 procent. 

Förbunden kräver handling från regeringen och lämnar flera förslag, som att Arbetsförmedlingen ska ges tillräckliga resurser samt att utveckla stödet till arbetsgivare bör utvecklas. 

Ta del av pressmeddelandet här: