Man och kvinna på kafé, pratar och skrattar. Kaffekoppar och blommor på bordet.

Positiv medlemsutveckling 2022

Synskadades Riksförbund växer. Precis som många ideella organisationer har vi brottats med sjunkande medlemstal under senare år, men på kongressen 2021 antog organisationen ett mål. SRF skulle kraftsamla och få fler att förstå värdet i att vara medlem.

Vid årsskiftet 2022/2023 var 11.305 personer medlemmar i Synskadades Riksförbund (SRF). Det är en försiktig ökning med drygt hundra personer mot föregående årsskifte. Sett till världsläget och de sjunkande medlemsantal som många ideella organisationer brottas med, ser SRF ökningen i antalet medlemmar som en stor framgång. 

I år ska vi höras

Under 2023 kommer vi att fortsätta vårt arbete. Vi ska höras ännu mer. Vi kommer att protestera när Trafikverket vill stoppa stationsutropen. Vi kommer att argumentera högljutt när ledsagningen försämras, och ingen kommer att missa vad vi tycker när det gäller färdtjänst. Det, och mycket annat, lovar vi att göra under kommande år.

Du som inte är medlem – häng på! Vi är en växande medlemsrörelse som gör skillnad för synskadade i hela Sverige.