Aniridi Sverige besöker konstmuseum

Bli medlem i Aniridi Sverige

Föreningen Aniridi Sverige är öppen för personer som intresserar sig för frågor som rör aniridi. Rätt till inträde i föreningen som röstberättigad medlem äger den som har diagnosen aniridi (här inkluderas även diagnoserna WAGR och Gillespies syndrom) och den som är nära anhörig till en person som har aniridi, vilket inkluderar förälder/vårdnadshavare, syskon och sambo/make/maka. Föreningen välkomnar även stödmedlemmar, vilka inte innehar rösträtt men full närvaro- och yttranderätt.

Medlemsavgiften betalas enligt följande
(enligt beslut på årsmötet i april 2016):
Synskadad medlem: 100 kronor
Vårdnadshavare för synskadad under 18 år: 100 kronor
Stödmedlem: 100 kronor
Barn och ungdom 0-17 år: 100 kronor

Hur blir jag medlem?

Skicka ett mail till ivana@aniridi.se med följande uppgifter.

1. Medlemstyp 
Medlemskategori: (t.ex. synskadad, seende, anhörig, vårdnadshavare) 

2. Personuppgifter 

För och efternamn:    
Personnummer (12 siffror ÅÅÅÅMMDD-NNNN):  
Gatuadress:  
Postnummer:  
Postort:  
Telefon:  
Mobil:  
E-post:  

3. Hur önskar personen få sin information utskickad 

(Välj mellan svartskrift, tal, punktskrift eller e-post) 

I första hand
I andra hand 
  
Hur vill du ha tidningen SRF Perspektiv: (svartskrift, tal, punktskrift eller e-post)  

4. Betalningsinformation  

Vill du/ni få en medlemsfaktura utskickad? Ja/ Nej:  
Om du/ni redan betalt var god ange datum för betalning

Datum för betalningen (år-månad-dag):  
 
Skicka ovanstående till ivana@aniridi.se

Aniridi Sverige är en branschförening till Synskadades Riksförbund
Det här får du som medlem
Din förening ingår i Synskadades Riksförbund. Det ger dig som är medlem fler fördelar. Utöver att kunna delta i föreningarnas verksamheter får du som medlem tidningen SRF Perspektiv med 6 nummer per år på valfritt media. Via Unik Försäkring erbjuds du möjlighet att exempelvis teckna en förmånlig olycksfalls- eller hemförsäkring. Du som är synskadad medlem får ännu fler förmåner, som juridiskt stöd i synskadefrågor, tillgång till SRF:s egen resebyrå SRF Fritid samt rabatt hos hjälpmedelsföretaget Iris Hjälpmedel. Synskadades Riksförbund har även verksamhet som särskilt riktar sig till barn och föräldrar samt anordnar läger för barn med synnedsättning. Genom ditt medlemskap stödjer du hela organisationens arbete för ett bättre samhälle för personer med synnedsättning. Välkommen som medlem 2017!

Håkan Thomsson Förbundsordförande Synskadades Riksförbund

Visste du att du kan betala din medlemsavgift via autogiro? Ett praktiskt och miljövänligt sätt att betala. Vill du veta mer? Mejla till registret på registret@srf.nu eller ring till 08-39 91 20.

 

Om man vill ytterligare stödja Aniridi Sverige, kan man sätta in valfri summa som ett bidrag, för att bygga upp en stabil grund för föreningen.

Plusgironummer 57 74 18-7 eller bankgironummer 699-9478

Observera att Aniridi Sverige är en branschförening till Synskadades Riksförbund och även medlem i Riksförbundet för sällsynta diagnoser, så om du ansöker om medlemskap i Aniridi Sverige så ger du ditt samtycke till att även bli medlem i Synskadades Riksförbund och Riksförbundet för sällsynta diagnoser.

Behöver du förnya ditt medlemsskap kontakta registret@srf.nu och uppge medlemskap för branschföreningen Aniridi Sverige.