Barn/förälder

Den här sidan riktar sig till dig som har barn som har fått diagnosen aniridi. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha när man är nybliven förälder till ett barn som har aniridi, och här finns även tips och råd om olika praktiska detaljer i vardagen som man kan tänka på för att underlätta för barn som har aniridi. Om du själv har tips och råd att dela med dig av, tveka inte att kontakta oss, så kan vi lägga in dem på hemsidan.

Hjälpmedel och leksaker för barn med nedsatt syn
Hjälpmedelsinstitutet har ett informationsdokument, Till nytta och nöje, som handlar om hjälpmedel och leksaker för barn som har nedsatt syn. Här kan du ta del av detta dokument.

Tips och råd till föräldrar till barn som har aniridi
Ivana Kildsgaard, en medlem i Aniridi Sverige, har skrivit ner olika tips och råd till föräldrar vars barn har diagnostiserats med aniridi. Artikeln är skriven på engelska och kan läsas i sin helhet här. Denna artikel uppdaterades den 10 januari 2010.

Ivana har också kortfattat skrivit ner sin egen historia i syfte att hjälpa andra föräldrar vars barn diagnostiserats med aniridi. Även denna text är skriven på engelska, och den kan läsas här.