Stöd oss

Sätt att stödja Aniridi Sverige


Det finns många sätt att stödja vår förening, eller att ge sitt stöd till aniridirelaterat arbete och forskning. Vi är i stort behov av ditt stöd, då vi inte erhåller någon hjälp från stat, landsting och kommun. Här finns några exempel på hur du kan bidra, om du så önskar. 

Ge en gåva 
Att ge en gåva kan faktiskt förändra en människas liv. Flera riktade gåvor kan förändra förutsättningarna för en hel grupp av människor. Tack för att du sätter in din gåva i form av valfri summa på föreningens bankkonto i Nordea (plusgironummer 57 74 18-7, bankgironummer 699-9478). Ett annat sätt att ge en gåva är att starta en egen insamling, exempelvis för barn med aniridi. Kontakta oss för idéer och stöd.

Bli medlem
Bli medlem i föreningen (om du själv lever med aniridi eller är anhörig till en aniridiker) - se rubriken "Bli medlem" i vänstermarginalen för att få reda på hur du går tillväga för att ansluta dig till föreningen.
Bli stödmedlem (om du inte har någon nära koppling till aniridi men ändå vill bidra till föreningens utveckling) - se rubriken "Bli medlem" i vänstermarginalen för att få reda på hur du går tillväga för att ansluta dig till föreningen.

Skicka SMS
Ett mycket enkelt sätt att stödja vår verksamhet är genom att skicka ett SMS. Du skriver bara ´´Aniridi50´´, ´´Aniridi100´´ eller ´´Aniridi200´´ och skickar detta som SMS till nummer 72456 och så skänker du 50, 100 eller 200 kr. Av dessa kommer ca 30% att dras av som administrativa avgifter men resten går direkt till Aniridi Sverige. 

Bli sponsor
Ett enkelt och smart sätt att stödja oss är att bli sponsor genom autogiro där du skänker en månatlig summa genom att pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto. Ett effektivt sätt att stödja eftersom de administrativa kostnaderna stannar vid ett minimum. Kontakta oss ifall du är intresserad. 

Bli företagssponsor
Om du som företag vill stödja Aniridi Sverige och arbetet och forskningen kring aniridi, så har vi många idéer på samarbeten. Detta skulle kunna bli en viktig del i ditt företags CSR-arbete (företagets arbete med att ta socialt ansvar). Hör av dig till föreningens ordförande så diskuterar vi de olika möjligheterna.

Inkludera oss i ditt testamente
Det kan vara svårt att tala om det här med att skriva testamente. Kanske för att det indirekt blir en påminnelse om att vi alla en gång ska lämna jordelivet eller för att det handlar om pengar och andra ekonomiska tillgångar. Att få stöd genom testamenten kan betyda väldigt mycket för arbetet och forskningen kring aniridi och att donera till Aniridi Sverige ger en garanti för att aniridikers intressen tillvaratas. Det är enkelt att skriva testamente, och den som ångrar sig kan bara riva sönder det, så är det ur världen. Behöver du råd eller hjälp så gör det bra att kontakta föreningens ordförande. 

Aktiegåvan - ge bort din aktieutdelning
Om du skänker din aktieutdelning till Aniridi Sverige behöver du inte betala någon kapitalskatt alls, vilket innebär att gåvans värde direkt stiger. Det är nämligen möjligt för privatpersoner, fåmansbolag och icke börsnoterade bolag att skattefritt skänka en aktiegåva till idéella organisationer med allmännyttiga ändamål. Ge bort din aktiegåva du med. Pengarna gör verkligen nytta. Om du har värdepapper på banken eller annan kapitalförvaltare så gör du bara Aniridi Sverige till mottagare (rättighetshavaren) till din aktieutdelning, Du som äger ett fåmansbolag har rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget som en aktiegåva till välgörenhet, också helt skattefritt!