Förtroendevalda

Förtroendevalda 2021

Styrelsen

Styrelse

Lisbeth Malmborg ordförande, lizz.malmborg@gmail.com  070-242 60 74

Jan-Olof Asp vice ordförande, jan-olof.asp@outlook.com  070554 36 28

Mari Nilsson sekreterare,mari.nilsson74@gmail.com   070 914 40 58 

Eva-Lena Lindell ekonomiansvarigkamratstödjare, 0431.430917@telia.com , 070 665 43 73

Conny Jansson kamratstödjare, connycosmos@gmail.com 070 361 66 10 

 

Marianne Jönsson adjungerad, verksamhetsåret 2022

mariannejonsson95@gmail.com  070 710 45 79

Valberedning

Fredd Jönsson och Kristina Ahrens

Ombud

Ordinarie

Eva-Lena Lindell, Lisbet Malmborg, Conny Jansson, Mari Nilsson

Ersättare

Fredd Jönsson, Fartun Abdi, Kristina Ahrens

Revisorer

Verksamhetsrevisor Rolf Nilsson

Kristina Ahrens ersättare