PÅSKGODIS MED MERSMAK

PÅSKGODIS MED MERSMAK

Den 7 mars blev en historisk dag för SRF i Ängelholm – Båstad genom ett unikt medlemsutskick.

Hotet om ett samgående med en större grannförening, SRF Västra Skåne, kunde blåsas av.

Den nya styrelsen skickade ut det glada budskapet tillsammans med en påse påskgodis till de 42 tappra, betalande medlemmarna. Men även till de som lämnade föreningen 2020. Ett litet plåster på såren. Det tog skruv.

Föreningen räknade snart in 18 nya medlemmar. Samtliga hade beslutat att återvända till sin förening.

Styrelsen har även ringt upp alla medlemmar. Samtalen hoppas den ska fånga upp medlemmarnas ömskemål om aktiviteter som de gärna vill delta i.

Föreningen har även uppvaktat sina grannföreningar inom SRF Skåne med erbjudanden om samarbeten. Troligen är en del aktiviteter alltför smala för att det ska finnas tillräcklight stort underlag för att driva dem själva i en mindre förening. Men kanske antalet deltagare blir stort nog om flera föreningar samarbetar.