Kontaktuppgifter

SRF Borås kontaktuppgifter:

Adress: Viskastrandsgatan 5, 506 30 Borås

Telefon: 033-415144 Måndag - Fredag 10:00 - 16:00

E-post: boras.srf@gmail.com

Hemsida: www.srf.nu/boras