Om oss

Välkommen till Synskadades Riksförbund Dalarna Synskadades Riksförbund är en treplansorganisation fördelat på Riksförbund, distrikt (län) och lokalföreningar (kommuner).

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt obunden organisation, vilket betyder att vi inte tillhör något särskilt parti men stödjer de frågor vissa partier driver som gynnar synskadades delaktighet i samhället.

SRF Dalarnas uppgift är att stödja och erbjuda hjälp till synskadade personer samt de lokalföreningar som finns inom vårt län.

Vi kan också vara en länk till att få kontakt med Synskadades Riksförbund i Enskede när det gäller centrala frågor.

Inom vårt län finns sex lokalföreningar samt två som är vilande.

Du är välkommen att ringa eller besöka vårt kansli om du har något du undrar över eller vill ha tips eller råd i någon angelägenhet.

Kontakta kansliet även när det är något du saknar på vår hemsida så kanske det kan åtgärdas.

Hemsidan är väl anpassad för att fungera bra ihop med förstoringsprogram och skärmläsare för synskadade.

  1. Lokalföreningar

  2. Styrelse

  3. Kansliet

  4. Samverkan

    Synskadades Riksförbund arbetar med frågor som berör oss synskadade i olika samverkansorgan.

  5. Synskadades Stiftelse i Dalarna

  6. Personuppgiftspolicy