Lokalföreningar

I Dalarna har vi sex aktiva lokalföreningar samt två vilande. Dessa är:

Vilande föreningar är:

  • SRF Västerdalarna

För att få mer information om våra vilande föreningar kan ni kontakta vårt kansli. Vilande föreningars verksamhet sköts av distriktet samt en vald arbetsgrupp.